Potwierdzenie


  • Dziękujemy za dokonanie płatności.
  • Transakcja została zakończona, a potwierdzenie przyjęcia zakupu zostało wysłane w wiadomości e-mail.
  • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące tej transakcji, zaloguj się do konta na stronie www.paypal.com.